Rislone Super Coolant 473 ml

I lager.

289 kr

Artikelnummer: 600

Rislone Super Coolant 473 ml

Egenskaper Eliminerar ångbubblor och kavitation i kylsystemet. Ger optimal värmeförflyttning och prestanda. Möjliggör ökat effektuttag genom optimering av driftsförhållanden. Minskar kylvattnets temperatur upp till 14 C i oberoende test. Innehåller inte glykol, säker att använda i alla typer av motorsport och racing. Kompatibel med alla typer av glykol. Skyddar från skadlig korrosion, elektrolys och kavitation. Neutraliserar syror som skapas av förbränningsgaser. Innehåller smörjtillsatser för vattenpump. OEM godkänd - ger ínga avlagringar som t.ex. brunt slem i kylsystem.
TIPS! För bästa resultat använd Hy-Per Cleaner & Super Flush innan som förbereder och behandlar alla kontaktytor i systemet. Ger märkbar bättre effekt, skydd och korrosionsbeständighet i samband med påfyllning av kylsystemet.


Super Coolant optimerar samspel mellan kylsystem och motor. Reducerar motortemperatur och förebygger överhettning genom avancerade vätning och skyddsadditiver. Förbättrar värmeöverföring och minskar mekanisk värmestress som möjliggör högre effektuttag och mindre slitage. Beprövad inom motorsport, kan användas med eller utan frostskydd. Innehåller korrosionsskydd och smörjtillsatser.


DOSERING: En flaska, 473ml behandlar ett system från 12 till 20 liter kylvätska. Vid större system används en flaska per 15 liter kylvätska eller 3% iblandning.
Vid kylvätskebyte och för bästa resultat använd regelbundet Hy-Per Cool Flush & Super Cleaner som förbereder kylsystemet och avlägsnar avlagringar/partiklar innan påfyllning.