Red Line Liquid Assembly Lube 355 ml

I lager.

299 kr

Artikelnummer: 588

Red Line Liquid Assembly Lube 355 ml

Red Line Liquid Assembly Lube är en ny mera användarvänlig version av vår Assembly Lube.

Den är utformad för att användas som ett smörjmedel man applicerar på alla slitageytor före montering av motorkomponenter i avsikt att minimera metall-metall kontakt när motorn startas och innan tillräckligt oljetryck och oljeflöde uppstått. Ger 3 gånger högre filmstyrka än konventionella fetter som är baserade på molybden disulfid. Möjliggör långtidsförvaring av motorkomponenter utan risk för korrosion.
Liquid Assembly Lube är fullt blandbar med olja och sätter alltså inte igen oljefilter eller oljekanaler.
Det kan användas till alla smorda delar så som kamaxlar, vippor, kolvar, lager och på bult/ skruvgängor. Använd bara en liten mängd på lager- och kolvytor, för mycket kan göra det svårt att vrida runt motorn.
Använd inte Liquid Assembly Lube på avgasbultar eller andra extremt varma bultar, dessa behöver anti-kärv medel.


Eegenskaper:
Färg: Röd.
Timken OK Load 100+ pounds.
Rosttest D1743 Pass.
Rosttest 100%.
Relativ fuktighetstest – 2 år utan rost eller koppar korrosion 3h@100°C 1B.