Duckham 20W50 5l Hög zink

I lager.

579 kr

Artikelnummer: 561

Duckhams Classic Q 20W/50 5 Liter

 Zinkinnehåll 1100 PPM 

PRODUKTBESKRIVNING 

Duckhams Classic Q 20W-50 är en traditionell multigrade-motorolja, som ofta rekommenderas i många biltillverkares ägarhandböcker, och den är lämplig för användning i äldre bensinmotorer och dieselmotorer utan turboladdare i klassiska bilar och med relativt långa körsträckor där SAE 20W-50-olja med prestandanivå API SJ/CE anges. SPECIFIKATIONER Rekommenderas för fordon som kräver 20W-50-olja och uppfyller följande specifikationer: SAE 20W-50, API SJ/CE EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

• Original grön, multigrade-motorolja. 

• Lämplig för användning i äldre bensin- och dieselmotorer utan turboladdare i klassiska bilar med relativt långa körsträckor. • Idealisk för extra bra motorskydd. 

HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 

• Baserat på tillgänglig information, förväntas denna produkt inte utgöra en signifikant hälso- och säkerhetsrisk vid användning i de rekommenderade applikationerna och enligt rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. 

• Säkerhetsdatabladet finns tillgängligt på begäran via din återförsäljare eller via internet. 

• Undvik långvarig eller upprepad kontakt med motoroljor. Tvätta huden noggrant efter kontakt. 

• Skydda miljön. Kassera produkten och förpackningen enligt lokala föreskrifter. HANTERING OCH FÖRVARING 

• Förpackningar med smörjmedel ska förvaras under tak. 

• Om förvaring utomhus av fat inte kan undvikas ska de läggas horisontellt för att undvika vattenintrång. 

• Produkten får inte förvaras i direkt solljus eller vid alltför höga, eller låga, temperaturer. 

• Duckhams kan ge professionell rådgivning angående förvaring av smörjmedel HÅLLBARHET 

• Sista förbrukningsdag är 5 år efter tillverkningsdatum.